Bestyrelse

Bestyrelsesformand, Jan Skovgaard Nicolaisen.

Jeg bekymrer mig for de svageste og engagerer mig i politik med en social indignation for bl.a. hjemløse. Jeg har accepteret at være bestyrelsesformand for MomentumKbh.dk for lede, støtte, vejlede, udvirke og gøre mit bedste for dette arbejde for hjemløse mennesker samt vende fordomme med viden.
Som formand for bestyrelsen og valgt demokratisk er jeg bindeled mellem direktion og bestyrelsen og tager dermed det overordnede ansvar for bestyrelsens arbejde, herunder møder, generalforsamlinger, referater og dagsordener for derved at fastholde udviklingen mod de mål virksomheden har som mission og vision. Jeg har formelt de ledelsesopgaver som hører til rollen at repræsentere virksomheden når dette er påkrævet som en interesse for denne. Bestyrelsesformandens CV og erfaringer findes på www.jannicolaisen.dk

 

Bestyrelsesmedlem, Mona Jafri.

Uddannet socialpædag og arbejdet +20 år i feltet: arbejdet med børn og unge på special området. Har bred erfaring i det pæd. felt samt frivillighed- og foreningsarbejde

 

Bestyrelsesmedlem, Laila Lalsdatter.

Uddannet i sundhedsektoren og master coach & mentor.  Master i social entreprenørskab u.e.  Tidligere iværksætter.  Daglig leder af Momentum Kbh.